lays.lays@msa.hinet.net | 04-2279-6665
快速搜尋

保養品容器-塑膠瓶

1.塑膠保養品瓶罐以鋁五金基本色:亮金、亮銀、霧金、霧銀

2.保養品瓶塑膠射出顏色或內外噴塗瓶身或瓶蓋顏色,易色差,瓶器以大貨生產為主。

3.保養品容器瓶蓋面燙印LOGO無法與塑膠瓶身正面設計印刷做定位處理。

4.我司所提供之保養品塑膠瓶器尺寸、容量、材質說明,均僅供參考。會因為測量儀器、方法、與內容物比重等其他因素而產生不同公差值。

PETG 金色塑膠吹瓶
PETG 金色塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PC-201、PL-150A、PL-120A、PL-100A、S-120
PETG 銀色塑膠吹瓶
PETG 銀色塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PC-201、PL-150A、PL-120A、PL-100A、S-120
PETG 紫色塑膠吹瓶
PETG 紫色塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PC-201、PL-150A、PL-120A、PL-100A、S-120
PETG 綠色塑膠吹瓶
PETG 綠色塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PC-201、PL-150A、PL-100A、S-120
PETG 橘色塑膠吹瓶
PETG 橘色塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PC-201、PL-150A、PL-100A、S-120
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 金蓋塑膠吹瓶
PETG 金蓋塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 銀蓋塑膠吹瓶
PETG 銀蓋塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-100A、PC-201、S-120
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-100A、PC-201、S-120
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-100A、PC-201、S-120

LINE@塑膠容器諮詢