lays.lays@msa.hinet.net | 04-2279-6665
快速搜尋

PETG吹瓶/PETG塑膠吹瓶【保養品容器-塑膠瓶】

PETG吹瓶/PETG塑膠吹瓶此容器系列包含:塑膠容器,塑膠吹瓶,塑膠面霜瓶,塑膠瓶罐。之外,我們提供各種消費性化妝品容器以及保養品包材/塑膠瓶器開發PETG吹瓶/PETG塑膠吹瓶的製造,也包含化妝品瓶OEM/ODM設計及塑膠射出成型,​從塑膠瓶、玻璃瓶、壓克力瓶器外型設計、模具設計及保養品瓶器模具開發、乃至於後加工及噴塗印刷到瓶器圖稿設計定稿,我們提供完整化妝品塑膠瓶容器諮詢。

PETG 金色塑膠吹瓶
PETG 金色塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PC-201、PL-150A、PL-120A、PL-100A、S-120
PETG 銀色塑膠吹瓶
PETG 銀色塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PC-201、PL-150A、PL-120A、PL-100A、S-120
PETG 紫色塑膠吹瓶
PETG 紫色塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PC-201、PL-150A、PL-120A、PL-100A、S-120
PETG 綠色塑膠吹瓶
PETG 綠色塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PC-201、PL-150A、PL-100A、S-120
PETG 橘色塑膠吹瓶
PETG 橘色塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PC-201、PL-150A、PL-100A、S-120
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 金蓋塑膠吹瓶
PETG 金蓋塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 銀蓋塑膠吹瓶
PETG 銀蓋塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A、PL-100A、PC-201
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-100A、PC-201、S-120
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-100A、PC-201、S-120
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-200A、PL-150A、PL-120A
PETG 塑膠吹瓶
PETG 塑膠吹瓶
型號: PL-100A、PC-201、S-120

LINE@塑膠容器諮詢